اخطار‌های زیر رخ داد:
Warning [2] Division by zero - Line: 659 - File: inc/plugins/mybbirads.php PHP 5.6.31 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/mybbirads.php 659 errorHandler->error
/inc/class_plugins.php 101 mybbiradspostbit
/inc/functions_post.php 638 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 994 build_postbit
Warning [2] Division by zero - Line: 659 - File: inc/plugins/mybbirads.php PHP 5.6.31 (Linux)
File Line Function
/inc/plugins/mybbirads.php 659 errorHandler->error
/inc/class_plugins.php 101 mybbiradspostbit
/inc/functions_post.php 638 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 994 build_postbitدرود مهمان گرامی! ثبت نام

این یک اطلاعیه همگانی است.


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سورس برنامه خواندن زمان در C++
#
[تصویر:  vb_Digital_clock%28www.3manage.com%29.jpg]

کد php:
#include<iostream.h>
 #include<stdio.h>
 #include<conio.h>
 #include<graphics.h>
 #include<dos.h>
 #include<stdlib.h>
 #define DOTCOLOR 14
 #define DIGCOLOR 4
 
class DIGITE
 
{
 private:
 
int X,Y;
 
int SIZE;
 
int COLOR;
 
int HIGHT,WIDTH;
 
void *VER,*HOR;
 public:
 
int style;
 
DIGITE();
 
DIGITE(int s,int c,int st);
 
void MakeBars();
 
void PutDig(int x,int y,int n);
 
void DrawDig(int x,int y,int n);
 ~
DIGITE();
 };
 
DIGITE::DIGITE()
 {
 
style=1;
 
SIZE=1;
 
HIGHT=1;
 
WIDTH=12;
 
COLOR=15;
 
MakeBars();
 }
 
DIGITE::DIGITE(int s,int c,int st)
 {
 
style=st;
 
SIZE=s;
 
COLOR=c;
 
HIGHT=1;
 
WIDTH=6;
 
MakeBars();
 }
 
void DIGITE::MakeBars()
 {
 
int x,y,w,h;
 
int area;
 
x=10;
 
y=getmaxy()/2;
 
w=WIDTH*SIZE;
 
h=HIGHT*SIZE;
 
setfillstyle(style,COLOR);
 
bar(x+h,y,x+w-h,y+h);
 
setcolor(COLOR);
 
line(x,y+h/2,x+h,y);
 
line(x,y+h/2,x+h,y+h);
 
floodfill(x+h/2,y+h/2,COLOR);
 
setcolor(COLOR);
 
line(x+w-h,y,x+w+-h+h,y+h/2);
 
line(x+w-h,y+h,x+w-h+h,y+h/2);
 
floodfill(x+w-h+h/2,y+h/2,COLOR);
 
area=imagesize(x,y,x+w,y+h);
 
HOR=malloc(area);
 if(
HOR==NULL)
 {
 
printf("Low Memory(Horizontal)...\nPress Any Key");
 
getch();
 exit(
0);
 }
 
getimage(x,y,x+w,y+h,HOR);
 
putimage(x,y,HOR,XOR_PUT);
 
x=getmaxx()/2;
 
y=10;
 
h=SIZE*WIDTH;
 
w=HIGHT*SIZE;
 
bar(x,y+w,x+w,y+h-w);
 
setcolor(COLOR);
 
line(x,y+w,x+w/2,y);
 
line(x+w,y+w,x+w/2,y);
 
floodfill(x+w/2,y+w/2,COLOR);
 
setcolor(COLOR);
 
line(x,y+h-w,x+w/2,y+h);
 
line(x+w,y+h-w,x+w/2,y+h);
 
floodfill(x+w/2,y+h-w/2,COLOR);
 
area=imagesize(x,y,x+w,y+h);
 
VER=malloc(area);
 if(
VER==NULL)
 {
 
printf("Low Memory(Vertical)...\nPress Any Key");
 
getch();
 exit(
0);
 }
 
getimage(x,y,x+w,y+h,VER);
 
putimage(x,y,VER,XOR_PUT);
 }
 
void DIGITE::PutDig(int x,int y,int n)
 {
 
int num,gap,qu,rem;
 
gap=(HIGHT*SIZE);
 
num=n;
 if(
num>=0&&num<10)
 {
 
DrawDig(x,y,0);
 
DrawDig(x+WIDTH*SIZE+HIGHT*SIZE+gap,y,n);
 }
 if(
num>=10&&num<100)
 {
 
qu=num/10;
 
rem=num%10;
 
DrawDig(x,y,qu);
 
DrawDig(x+WIDTH*SIZE+HIGHT*SIZE+gap,y,rem);
 }
 }
 
void DIGITE::DrawDig(int x,int y,int n)
 {
 
int H[10][3]={1,0,1,
 
0,0,0,
 
1,1,1,
 
1,1,1,
 
0,1,0,
 
1,1,1,
 
1,1,1,
 
1,0,0,
 
1,1,1,
 
1,1,1};
 
int V[10][4]={1,1,1,1,
 
0,1,0,1,
 
0,1,1,0,
 
0,1,0,1,
 
1,1,0,1,
 
1,0,0,1,
 
1,0,1,1,
 
0,1,0,1,
 
1,1,1,1,
 
1,1,0,1};
 
int HX[3]={x,x,x};
 
int HY[3]={y,y+WIDTH*SIZE,y+2*WIDTH*SIZE};
 
int VX[4]={x-(HIGHT*SIZE)/2,x+WIDTH*SIZE-(HIGHT*SIZE)/2,x-(HIGHT*SIZE)/2,x+WIDTH*SIZE-(HIGHT*SIZE)/2};
 
int VY[4]={y+(HIGHT*SIZE)/2,y+(HIGHT*SIZE)/2,y+WIDTH*SIZE+(HIGHT*SIZE)/2,y+WIDTH*SIZE+(HIGHT*SIZE)/2};
 
int i;
 
setfillstyle(1,getpixel(x-1,y-1));
 
bar(x-(SIZE*HIGHT)/2,y,x+WIDTH*SIZE+(SIZE*HIGHT)/2,y+2*SIZE*WIDTH+HIGHT*SIZE);
 for(
i=0;i<3;i++)
 {
 if(
H[n][i]==1)
 
putimage(HX[i],HY[i],HOR,XOR_PUT);
 }
 for(
i=0;i<4;i++)
 {
 if(
V[n][i]==1)
 
putimage(VX[i],VY[i],VER,XOR_PUT);
 }
 }
 
DIGITE::~DIGITE()
 {
 
delete VER;
 
delete HOR;
 }
 
void drawdot();
 
int color=DOTCOLOR;
 
void main()
 {
 
int gd=DETECT,gm,i;
 
initgraph(&gd,&gm,"");
 
struct time t;
 
int th=t.ti_hour;
 
int tm=t.ti_min;
 
int ts=t.ti_sec;
 
int tms=t.ti_hund;
 
//setbkcolor(15);
 
gettime(&t);
 
DIGITE h(8,DIGCOLOR,1);
 
DIGITE m(8,DIGCOLOR,1);
 
DIGITE s(8,DIGCOLOR,1);
 
DIGITE ms(2,DIGCOLOR,1);
 
int y=200;
 
int flag=1;
 
h.PutDig(20,y,t.ti_hour);
 
m.PutDig(220,y,t.ti_min);
 
s.PutDig(380,y,t.ti_sec);
 
ms.PutDig(500,y,t.ti_hund);
 
while(!
kbhit())
 {
 
gettime(&t);
 if(
th!=t.ti_hour)
 {
 
th=t.ti_hour;
 
h.PutDig(20,y,t.ti_hour);
 }
 if(
tm!=t.ti_min)
 {
 
tm=t.ti_min;
 
m.PutDig(220,y,t.ti_min);
 }
 if(
ts!=t.ti_sec)
 {
 
ts=t.ti_sec;
 
s.PutDig(380,y,t.ti_sec);
 
drawdot();
 
color=color-DOTCOLOR;
 if(
color<0)
 
color=DOTCOLOR;
 }
 if(
tms!=t.ti_hund)
 {
 
tms=t.ti_hund;
 
ms.PutDig(500,y,t.ti_hund);
 }
 }
 
getch();
 }
 
void drawdot()
 {
 
int x,y,gap,size,c;
 
c=color;
 
gap=10;
 
size=15;
 
x=170;
 
y=200;
 
setfillstyle(1,color);
 
bar(x+gap,y+gap,x+gap+size,y+gap+size);
 
bar(x+gap,y+8*gap,x+gap+size,y+8*gap+size);
 
//color=15;
 
delay(0);
 } 

منبع : http://www.3manage.com
پاسخ
#
کداش خیلی بد خطه :D
از اسم متغیراشم خوشم نیومد :(
تنکس .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چگونه برنامه نویس شویم؟ ناتالی 1 810 2012-03-29
آخرین ارسال: admin
  سخنان برنامه نویسان بزرگ ناتالی 0 480 2012-03-29
آخرین ارسال: ناتالی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان