تالار گفتگوی دانشگاهیان و دانشجویان

نسخه‌ی کامل: مشاوره برای خرید قطعات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مشاوره برای خرید قطعات

MyBB SQL Error

MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.

SQL Error:
1054 - Unknown column 'status' in 'where clause'
Query:
SELECT COUNT(fid) AS subforums FROM mybb_forumforums WHERE pid='57' AND status='1'