درود مهمان گرامی! ثبت نام

این یک اطلاعیه همگانی است.


اطلاعیه‌ی انجمن: قانون قرار دادن کتاب در این قسمت
برای قرار دادن کتاب خود در این قسمت لطفا فرمت زیر را رعایت کنید
نقل قول: کتاب X چاپ سال Zتالیف X | ترجمه X
قیمت پشت جلد کتاب : X
قیمت فروش : Y

قیمت پشت جلد حل المسائل : X
قیمت فروش : Y